EH DIL CHANDRA || Sad status

dimag tan sabh samajh gya
bas eh chandra dil a
jo manda nai

ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਸਬ ਸਮਝ ਗਿਆ
ਬਸ ਇਹ ਚੰਦਰਾ ਦਿਲ ਆ
ਜੋ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ
Share
Url:

Comments

comments