Subaah usda v puttha c || Punjabi status

Kujh usdi aakad c
te kujh mera gussa c
me nakhre kardi c,
subaah usda v puttha c

ਕੁਝ ਉਸਦੀ ਆਕੜ ਸੀ,
ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸੀ …
ਮੈਂ ਨਖਰੇ ਕਰਦੀ ਸੀ,
ਸੁਭਾਅ ਉਸਦਾ ਵੀ ਪੁੱਠਾ ਸੀ..।।
Share
Url:

Comments

comments